ENERSOL

I v letošním školním roce se naši žáci zúčastnili soutěže středních škol s názvem ENERSOL. Jde o mezinárodní soutěž, ve kterém žáci mají možnost vytvořit vlastní projekt zaměřený na obnovitelné zdroje energie, úspory energií či omezování emisí. Soutěž je rozdělená do třech kategorií: Inovace, Praxe a Popularizace. Výsledkem snažení je pak prezentace práce před odbornou porotou.
V letošním roce se školního kola SOŠ Dvořákova zúčastnilo pět žáků se svými pracemi: …..Hana Valová (2.N) : Hospodaření s dešťovou vodou
Lucie Karpíšková ( 1.A) : Omezování ztrát vody
Radim Weber a Leoš Matula ( 1.A ) : Termosolární elektrárna v Andalusii
Simona Ondrová ( 1.OZ ) : Ekologický čundr.

Do krajského kola postoupili žáci: Valová, Karpíšková a Ondrová. V krajském kole, které se uskutečnilo v Brně, pak, v sekci Popularizace, zvítězila naše Simona Ondrová. Se svou povídkou a kresbou na téma Ekologický čundr, což byla poněkud sarkastická povídka, foglarovského střihu, reagující na některé přehnané ekologické trendy, postoupila tedy do Celostátního kola v Pardubicích. Hájila zde barvy Jihomoravského kraje v soutěži se žáky z celé ČR.
Všem žákům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a Simoně Ondrové gratulujeme k úspěchu.
Tato soutěž bude pokračovat i v příštím roce a účast je otevřená pro všechny zájemce z naší školy.

Ing. Karel Klat