Maturitní zkoušky

Podzimní termín MZ – společná část (ústní zkoušky, praktická zkouška, odborné zemědělské a ekonomické předměty):

Praktická zkouška – 12. 9. 2023 od 8:00 hod.

Ostatní ústní zkoušky – 14. 9. 2023 – přesný časový rozpis:

4. A – časový rozpis

2. N časový rozpis

Rozpis ústního zkoušení – květen 2023:

Ústní zkoušky 2. N

Ústní zkoušky 4. A

Agropodnikání

Informace o zkouškách profilové části MZ Agropodnikání

Informace o průběhu, času a formě profilových MZ

Témata pro profilovou část MZ – Agropodnikání

Konkrétní termíny společné části MZ – didaktických testů

Stanovení termínů konání MZ ve šk. roce 2022/23 – 4. A

Podnikání

Informace o zkouškách profilové části MZ Podnikání

Informace o průběhu, času a formě profilových MZ

Témata pro profilovou část – Podnikání

Konkrétní termíny společné části MZ – didaktických testů

Stanovení termínů konání MZ ve šk. roce 2022/23 – 2. N

 

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení – Agropodnikání – Odborné ekonomické předměty, Odborné zemědělské předměty, Soubor odborných předmětů

Kritéria hodnocení – Podnikání – Ekonomika, Speciální odborné předměty, Soubor odborných předmětů

Kritéria hodnocení – Český jazyk a literatura – ústní zkouška

Kritéria hodnocení – Anglický jazyk – ústní zkouška

Kritéria hodnocení – Německý jazyk – ústní zkouška

———————————————————————————————

Písemná práce – ANJ, NJ – rozpisy žáků a učebny – 25. 4. 2023

Kritéria hodnocení písemné práce z anglického jazyka

Kritéria hodnocení písemné práce z německého jazyka

Písemná práce – CJL – rozpisy žáků a učebny – 20. 4. 2023

Kritéria hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury

Portál MŠMT

Seznam literárních děl – vzor

Školní seznam literatury