Maturitní zkoušky

Agropodnikání

Praktická zkouška 4. A

Rozpis žáků pro ústní maturitní zkoušky po dnech 4. A

Termíny didaktických testů – ČJL, ANJ, NJ, MAT

Seznam literárních děl_Agropodnikání_2023_24

Informace o nabídce předmětů_Agropodnikání_2023_24

Témata profilových zkoušek_Agropodnikání_2023_24

Podrobnosti k profilovým zkouškám

Podnikání

Praktická zkouška 2. N

Rozpis žáků pro ústní maturitní zkoušky po dnech 2. N

Praktická zkouška – loňská 2. N

Rozpis žáků pro ústní maturitní zkoušky po dnech – loňská 2. N

Termíny didaktických testů – ČJL, ANJ, NJ, MAT

Seznam literárních děl_Podnikání_2023_24

Informace o nabídce předmětů_Podnikání_2023_24

Témata profilových zkoušek_Podnikání_2023_24

Podrobnosti k profilovým zkouškám

Stanovení termínů konání MZ ve šk. roce 2023/24 – 2. N – viz Plán práce pro šk. rok 2023/24

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení – Agropodnikání – Odborné ekonomické předměty, Odborné zemědělské předměty, Soubor odborných předmětů

Kritéria hodnocení – Podnikání – Ekonomika, Speciální odborné předměty, Soubor odborných předmětů

Kritéria hodnocení – Český jazyk a literatura – ústní zkouška

Kritéria hodnocení – Anglický jazyk – ústní zkouška

Kritéria hodnocení – Německý jazyk – ústní zkouška

Kritéria hodnocení – Chemie – ústní zkouška

———————————————————————————————

Kritéria hodnocení písemné práce z anglického jazyka

Kritéria hodnocení písemné práce z německého jazyka

Kritéria hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury

Portál MŠMT

Seznam literárních děl – vzor