Maturitní zkoušky

Agropodnikání

Seznam literárních děl_Agropodnikání_2023_24

Informace o nabídce předmětů_Agropodnikání_2023_24

Témata profilových zkoušek_Agropodnikání_2023_24

Podrobnosti k profilovým zkouškám

Stanovení termínů konání MZ ve šk. roce 2023/24 – 4. A – viz Plán práce pro šk. rok 2023/24

Podnikání

Seznam literárních děl_Podnikání_2023_24

Informace o nabídce předmětů_Podnikání_2023_24

Témata profilových zkoušek_Podnikání_2023_24

Podrobnosti k profilovým zkouškám

Stanovení termínů konání MZ ve šk. roce 2023/24 – 2. N – viz Plán práce pro šk. rok 2023/24

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení – Agropodnikání – Odborné ekonomické předměty, Odborné zemědělské předměty, Soubor odborných předmětů

Kritéria hodnocení – Podnikání – Ekonomika, Speciální odborné předměty, Soubor odborných předmětů

Kritéria hodnocení – Český jazyk a literatura – ústní zkouška

Kritéria hodnocení – Anglický jazyk – ústní zkouška

Kritéria hodnocení – Německý jazyk – ústní zkouška

———————————————————————————————

Písemná práce – ANJ, NJ – rozpisy žáků a učebny

Kritéria hodnocení písemné práce z anglického jazyka

Kritéria hodnocení písemné práce z německého jazyka

Písemná práce – CJL – rozpisy žáků a učebny

Kritéria hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury

Portál MŠMT

Seznam literárních děl – vzor