Maturitní zkoušky

Aktuálně!!!

Praktická zkouška 4. A

Praktická zkouška 2. N

Rozpis ústních zkoušek – 4. A

Rozpis ústních zkoušek – 2. N

Kritéria hodnocení – Agropodnikání – Odborné ekonomické předměty, Odborné zemědělské předměty, Soubor odborných předmětů

Kritéria hodnocení – Podnikání – Ekonomika, Speciální odborné předměty, Soubor odborných předmětů

Kritéria hodnocení – Český jazyk a literatura – ústní zkouška

Kritéria hodnocení – Anglický jazyk – ústní zkouška

Kritéria hodnocení – Německý jazyk – ústní zkouška

———————————————————————————————

Písemná práce – ANJ, NJ – rozpisy žáků a učebny

Kritéria hodnocení písemné práce z anglického jazyka

Kritéria hodnocení písemné práce z německého jazyka

Písemná práce – CJL – rozpisy žáků a učebny

Kritéria hodnocení písemné práce z českého jazyka a literatury

Termíny maturitních zkoušek

Změnou maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb., se prodlužuje délka konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky, konkrétně:

  • U didaktického testu z českého jazyka a literatury se prodlužuje délka konání o 10 minut, tj. ze 75 minut na 85 minut.
  • Didaktický test z cizího jazyka se prodlužuje o 10 minut, ze 100 minut na 110 minut, a to v části ověřující čtení.
  • U didaktického testu z matematiky se prodlužuje doba konání o 15 minut, a to ze 120 minut na 135 minut.

Agropodnikání

Informace o tématech profilové MZ – Agropodnikání
Témata pro profilovou část MZ – Agropodnikání

Podrobnosti k profilovým zkouškám Agropodnikání

Konkrétní termíny společné části MZ – didaktických testů

Stanovení termínů konání MZ ve šk. roce 2021/22 – 4. A

Informace k profilovým maturitním zkouškám
Hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Podnikání

Informace o tématech profilové MZ – Podnikání
Témata pro profilovou část Podnikání

Podrobnosti k profilovým zkouškám Podnikání

Konkrétní termíny společné části MZ – didaktických testů

Stanovení termínů konání MZ ve šk. roce 2021/22 – 2. N

Informace k profilovým maturitním zkouškám
Hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Portál MŠMT

Seznam literárních děl – vzor

Školní seznam literárních děl na šk. rok 2021_22