13. ročník zemědělské výstavy na Dvořákové se opět povedl

Ve dnech 14. – 16. 9. 2022 pěstitelé převážně znojemského regionu představili svoji letošní úrodu a produkty na Znojemské zemědělské výstavě v tělocvičně Střední odborné školy Dvořákova. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout zeleninu, ovoce, hrozny, víno, potravinářské produkty, zahradnickou a zemědělskou mechanizaci a podzimní květiny.

Ústředním motivem letošního ročníku této výstavy, která je hrdým pokračovatelem výstavy Znojemsko – zahrada Moravy a První česko-rakouské zemědělské výstavy, bylo „Zemědělství v zemích Evropské unie“.

Toto téma korespondovalo s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie. Žáci jednotlivých tříd zhotovili expozice, které charakterizovaly vybrané členské státy, jejich zemědělství a potravinářství. Návštěva výstavy se tak stala nejen přehlídkou plodin, ale také putováním po celé Evropě. Dominantní postavení pod vlajkou Evropské unie měla expozice typických plodin a produktů České republiky.

Do výstavy se výrazně zapojili členové Českého zahrádkářského svazu, kteří připravili samostatnou expozici oslavující 65. výročí vzniku této organizace.

Na výstavě se také představily spolupracující základní a střední školy, které jsou zapojeny do projektu iKAP JMK II v rámci Centra odborného vzdělávání pro zemědělství a Přehlídky polytechnických činností „Zahradnické produkty“.

Výstavu navštívilo více než 600 návštěvníků z řad veřejnosti, základních a mateřských škol. Podle zápisů v pamětní knize se všem výstava líbila. Jeden za všechny: „Děkuji všem, co mají snahu připomínat ostatním, jak důležitá je příroda a půda. Co vše nám může dát.“

Ing. Helena Rokoská, zástupkyně ředitele