200 let! Připomenutí výročí narození Karla Havlíčka Borovského, výrazného národního buditele

V  neděli 31. 10. 2021 uplyne 200 let od narození českého spisovatele, novináře a literárního kritika Karla Havlíčka Borovského (31. 10. 1821 – 29. 7. 1856). Jako připomínku jeho výročí byly pro žáky druhého ročníku oboru Cukrář připravené aktivity, během nichž se seznámili s autorovým životem a dílem.

Pro upevnění znalostí o jeho životních údajích a literární tvorbě byla využita práce s interaktivní tabulí, poslechová ukázka s úkoly a skupinová práce. Každá skupina si vylosovala aktivitu, kterou následně dle zadaných pokynů zpracovala. Během činnosti například vyhledávali za použití ICT techniky další zajímavosti o životě spisovatele, tvořili obrazový medailon z informací o spisovateli a rozvíjeli čtenářskou gramotnost při práci s výňatkem z díla Král Lávra. Na závěr každá skupina prezentovala svůj výtvor a vyslechla si hodnocení od ostatních.

Mgr. Alena Bachmanová

Karel Havlíček Borovský Karel Havlíček Borovský