4. únor – Světový den boje proti rakovině

Rakovina je termín označující zákeřnou nemoc. Nemoc, která si nevybírá. Nechodí po horách, ale po lidech všech věkových kategoriích a často bohužel i dětech…

Je potřeba, si uvědomit, že zdraví je opravdu to nejcennější, co člověk má. Je-li zdráv, přijímá to jako samozřejmost …Studenti 1. ročníku nástavbového studia měli za úkol připravit si a odprezentovat výše uvedené téma. Žáci si libovolně zvolili, zda se zaměří na příčiny, prevenci, léčbu či možné následky této nemoci. Cílem bylo preventivní působení a zamyšlení se nad tímto vážným tématem.

Dotazováním ve třídě jsme zjistili:

17 % žáků má vlastní zkušenost s rakovinou v rodině.

17 % žáků pravidelně sportuje.

76 % žáků je nekuřáků.

29 % žáků podpořilo finančně nadace, charitativní sbírky.

Za pozornost jistě stojí i rozvoj medicíny, ale i ona bohužel není vždy všemocná… Musíme žít v realitě a myslet na své zdraví nejen správnou životosprávou, ale být i šťastni a veselí. Neboť veselá mysl je půl zdraví!

Mgr. Ivana Besednjaková