Tisková zpráva ředitele školy k soutěži : Krajská soutěž v orbě – 22. 9. 2022