Nová školní kovárna

Dne 20. 6. 2023 se v nově zřízené učebně „Práce s kovem“, která byla vybavena v rámci projektu iKAP II, uskutečnila premiéra praktické činnosti „Kovářské práce.“

Pode vedením p. Leoše Cejpka, zkušeného kováře a podkováře, si žáci oboru Lesnictví spolupracující střední školy ze Bzence nejdříve prohlédli vybavení odborné učebny …

Všichni se těšili na vlastní kování, při kterém si vyrobili ozdobnou podkovu. Následná diskuse se zaměřila na využití koní při těžbě dřeva, péči o tyto koně a jejich podkování.

Žáci a pedagogové ocenili moderní vybavení učebny a také profesionalitu lektora.