Žáci oboru Opravář zemědělských strojů soutěžili v Chvaleticích

Žák naší školy Tomáš Velčický úspěšně reprezentoval naši školu na celostátní soutěži odborných dovedností, žáků oboru Opravář zemědělských stojů.

Tato soutěž, která se konala v SOUz Chvaletice, přinesla možnost poměřit síly třiceti jedna žákům tohoto oboru.

I přes silnou konkurenci se Tomášovi podařilo dosáhnout úctyhodného třináctého místa. Jeho úspěch je odrazem jak jeho talentu a tvrdé práce, tak také kvalitní výuky naší školy …

Soutěž prověřila praktické dovednosti a také teoretické znalosti žáků oboru Opravář zemědělských stojů. Tomášův úspěch je tedy důkazem jeho širokého spektra schopností čelit výzvám pracovního světa.

Tomáši, gratulujeme k tomuto skvělému výkonu!

Vilém Jelen, učitel OV