Absolvovali jsme odborné vzdělávání hodnotitelů

V únoru se část naší třídy 3. A zúčastnila odborného vzdělávání hodnotitelů v Hnanicích.
Cílem semináře bylo seznámení s moderními trendy ve vinařství a zvýšení odborné úrovně degustátorů pro hodnocení vín.
Seminář zahájil Ing. Jaromír Čepička, CSc. přednáškou o charakteristice a systému vín VOC v ČR. Následovala přednáška Prof. Ing. Pavla Pavlouška, PhD. na téma Odrůdová agrotechnika ve vinici … Dále jsme byli seznámeni s využitím PIWI odrůd vhodných pro Znojemskou oblast v podání Ing. Radka Sotoláře, PhD. Po menší pauze následovalo hodnocení vín v ČR a systém hodnocení vín zjednodušeným systémem 100 b., kterou nás provázel Ing. Michal Kumšta, PhD., který nám také předvedl a objasnil vady a nemoci vína.
Semináře se zúčastnilo cca. 40 osob a degustovalo se 12 vzorků vín.
Tento odborný seminář byl pro nás zajímavý, díky němuž jsme si mohli rozšířit své znalosti z oboru vinohradnictví a vinařství.

Za studenty 3.A
Roman Krištof a Vladimír Havlíček