Adaptační kurz 1. A

Ve dnech 26. a 27. 9. 2022 se zúčastnilo 13 žáků prvního ročníku oboru Agropodnikání s vyučujícími Mgr. Aladárem Dančem a Ing. Stanislavem Plichtou dvoudenního adaptačního kurzu na ekologické farmě v Zašovicích.

V den příjezdu se žáci seznámili s chodem farmy a s chovanými zvířaty, krmili krávy, prasata, ovce a drobná hospodářská zvířata.  Také si z čerstvého faremního mléka vyrobili máslo a vlastní sýr.

Večer si všichni společně opekli u ohně špekáčky. Druhý den si žáci poskládali geometrické snímky map z různých období a zjistili tak, jak se vyvíjel stav pozemků v dané lokalitě. Pro ověření teoretických poznatků následně vyrazili do terénu a viděli v praxi, jak se postupem času krajina měnila. Při procházce po okolí žáky zaujalo vysvětlení šířky původních ručně vytvořených úvozů a jejich tvorba pomocí původních jednoduchých nástrojů. Odpoledne druhého dne se všichni ve zdraví vrátili vlakem domů. Společně strávený čas přispěl k lepšímu vzájemnému seznámení žáků a vytvoření příznivého třídního klimatu. Pobyt na farmě také rozšířil jejich poznání, co znamená ekologické zemědělství.