Burza práce jako příležitost k seznámení s budoucí kariérou

Minulý týden se žáci naší školy zúčastnili Burzy práce, kterou pořádal Úřad práce ve Znojmě. Pro žáky to byla skvělá příležitost seznámit se s nabídkami pracovních pozic firem z různých odvětví a s možností podpory od Okresní hospodářské komory. Prozkoumali širokou škálu profesí a snažili se získat informace přímo od odborníků z praxe.

„Mluvila jsem s několika zástupci firem a teď mám mnohem lepší představu o tom, co bych chtěla po škole dělat,“ říká jedna z žákyň, která se akce zúčastnila.

Obzvlášť nás potěšil zájem o naše studenty. Firma TOS Znojmo si dokonce několik z našich budoucích maturantů vybrala k prezentaci své firmy na dalších akcích.

Děkujeme zástupcům Ú řadu práce za pozvání a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Ivona Nechvátalová