Cukráři, kuchaři-číšníci a pekaři z Dvořákové opět slaví úspěch!

Dne 21. října 2023 se konalo v Praze ve Kaiserštejnském paláci slavnostní vyhodnocení celostátní soutěže Samostatných odborných prací (SOP) a Nejlepších absolventů ve školním roce 2022/23.

Slavnostního předávání se zúčastnili významní hosté, viceprezidentka Hospodářské komory ČR paní Jana Havrdová, náměstek ministra průmyslu a obchodu pan Edvard Kožušník a ředitel CZVV – CERMATU Ing. Miroslav Krejčí, kteří úspěšným absolventům předali diplomy a Osvědčení Hospodářské komory ČR o prokázané profesní dovednosti získané na naší škole.

Ve školním roce 2022/23 v soutěži Samostatných odborných prací hodnotila 13 ti členná komise celkem 114 prací a vybrala 41 nejlepších prací ve 12 oborech.

Této prestižní soutěže se každoročně z naší školy zúčastňují žáci oboru Cukrář a žáci oboru Kuchař-číšník, a to s výbornými výsledky. Úroveň SOP je stále na vyšší a vyšší úrovni. Jsme hrdi na to, že naši žáci zdárně konkurují žákům z ostatních škol a v hodnocení získávají medailové pozice.

Za obor Cukrář se na 2. místě umístila Daniela Dvořáková, která komisi zaujala nejen precizním zpracováním SOP, ale také kombinací výběru surovin u slavnostního výrobku – Pomerančový dort a dokonalého vypracování specifického výrobku – Semifreda.

Obor Kuchař-číšník slaví letos v této soutěži dokonce dvojitý úspěch, kdy naši absolventi Tomáš Grois a Nguyen Thi Thanh Thao obsadili shodně 1. místa vyhlášená komisí. U obou SOP hodnotící komise ocenila vysokou úroveň zpracování a také atypicky zvolená menu – Slavnostní hostina k založení vojenské jednotky a druhé menu Lunární Nový rok.

Spolu s vyhodnocením SOP se uskutečnilo i vyhlášení Nejlepších absolventů v jednotlivých oborech. Kritéria pro získání ocenění Nejlepší absolvent jsou velmi přísná. Student musí mít během celého studia z odborného výcviku známku výborný nebo chvalitebný, z praktické závěrečné zkoušky hodnocen známkou výborný a ze všech částí závěrečné zkoušky dosáhnout prospěch s vyznamenáním. K tomu všemu musí být nominován HK ČR na základě schváleného garanta – odborníka z praxe u závěrečných zkoušek.

Naše škola měla největší zastoupení u oboru Cukrář, celkem 8 absolventů: Bauchová Radka, Dočekalová Marcela, Dvořáková Daniela, Hobzová Simona, Hock Vojtěch, Chalupníková Eliška, Jílková Anděla, Křížová Natálie, dále 5 absolventů u oboru Pekař: Bauerová Klára, Moskovský Zbyšek, Nešporová Tereza, Nováková Anna, Svítil Jakub a 3 absolventi oboru Kuchař-číšník: Grois Tomáš, Nemethová Gabriela, Nguyen Thi Thanh Thao.

Všem oceněným velice gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v jejich dalším profesním i osobním životě.

Ing. Věra Brančová a Ing. Helena Rokoská