Další úspěšní žáci, tentokrát opraváři!

Soutěžemi napříč všemi obory se to jen hemží a naši žáci skvěle reprezentují školu. Velmi často je obtížné vybrat ty nejlepší, protože těch nej žáků máme hodně!

Dne 7. března 2024 se žáci třetího ročníku oboru Opravář zemědělských strojů Filip Kasal a Tomáš Kučera zúčastnili „Soutěže ve svařování“ na Střední škole řemesel a služeb v Moravských Budějovicích.

V první části prokázali své teoretické znalosti ve vědomostním testu, který obsahoval otázky bezpečnosti práce a technologie svařování …
Praktické dovednosti využili ve svařování metodou 135 (MAG). Druhý svár prováděli na svařovacím trenažéru zn. Fronius.

A že se žákům, reprezentantům SOŠ Znojmo, Dvořákova dařilo velmi dobře! Oba se umístili na krásných místech-Filip na 5. a Tomáš na 7. místě. Našim šikovným opravářům náleží velká pochvala i gratulace. Konkurence mezi 20 soutěžícími z Jihomoravského kraje i kraje Vysočina byla veliká!

Střední škole řemesel a služeb v Moravských Budějovicích děkujeme za pozvání a profesionálně zorganizovanou soutěž včetně doprovodného programu. Těšíme se na další ročník soutěže.

Ing. Radovan Besednjak