Den otevřených dveří – sobota – 13. 1. 2024 – 8:00 – 17:00 hod.

Zveme všechny uchazeče o studium v naší škole a jejich rodiče k nám do školy na Den otevřených dveří.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout expozice všech oborů, nahlédnout do všech učeben a odborných dílen, naši učitelé teorie i praktického vyučování jim budou schopni objasnit průběh studia, odborného výcviku, praxe, … seznámí je s učebními plány, možnostmi práce u sociálních partnerů – tj. s významnými firmami regionu, kde naši žáci absolvují část svého studia, s exkurzemi, zahraničními aktivitami, se soutěžemi a úspěchy našich žáků.

Můžeme nabídnout stravování všem žákům ve vlastní školní jídelně, dojíždějícím uchazečům ubytování ve vlastním školním internátu.

Máme pro Vás připravené teplé nápoje – čaj a kávu.

Moc rádi Vás u nás v sobotu přivítáme!