Informace pro žáky platné od 14. 10. 2020

Od 14. 10. 2020 probíhá teoretická výuka i praktické vyučování distanční formou v prostředí Microsoft Teams. Žáci jsou povinni se výuky dle platného rozvrhu zúčastnit z domova.

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele