Exkurze do mlýna

Žáci naší školy oboru Pekař se zúčastnili 30. 5. 2024 odborné exkurze ve mlýně Penam, a.s, ve Znojmě.

V průběhu exkurze se žáci seznámili s historií a produkcí firmy. Byli obeznámeni s celým mlýnským procesem – od přípravy mouky na zámel, vlastním mletím až po expedici hotových mlýnských produktů.

Na závěr exkurze si žáci vyhodnotili vzorky mlýnských výrobků pomocí smyslových metod.

Aktivně se zapojovali do diskuse i do celkového hodnocení výrobků. Vhodně reagovali na dotazy, perfektně dovedli aplikovat své poznatky z praxe a teorie. Žáky tato exkurze pozitivně motivovala pro další studium.

Ing. Bc. Milada Veselá