Exkurze na žabčický statek a do lednických zahrad

Dne 18. října se žáci oboru Agropodnikání zúčastnili odborné exkurze v Žabčicích a Lednici. V Žabčicích má Mendelova univerzita školní zemědělský podnik a jejich hospodářská činnost je zaměřena na chov skotu, pěstování obilovin a vinohradnictví.

Hlavním cílem naší návštěvy byl chov skotu. Chovají zde dohromady 1260 kusů skotu, z toho je 640 kusů dojnic holštýnského skotu a 100 kusů masného skotu. Mají zde 16 masných plemen, která se převážně chovají na jatečné využití, anebo se také draží pro chovné účely. V chovu dojnic dosahují užitkovost přes 11 tisíc litrů ročně.

Byli jsme se zde také podívat na podzimní setí ozimé pšenice, kde jsme se dozvěděli, že dohromady hospodaří na 2300 hektarech půdy. Hlavními pěstovanými plodinami jsou pšenice ozimá, kukuřice na siláž, ječmen ozimý, vojtěška, mák ozimý a jarní.

Dalším cílem byla Lednice, kde jsme navštívili areál Zahradnické fakulty brněnské Mendelovy univerzity. Absolvovali jsme s průvodkyní prohlídku tematických zahrad, které nás zaujaly svou rozmanitostí a pestrostí provedení.

Na závěr ještě jedna zajímavost z exkurze. Pozice ředitele a agronoma v Žabčicích zastávají absolventi naší školy – Ing. Jakub Doležal a Ondřej Petrovský.

Viktor Moravčík 3.A