Krásou květin pro dobrou náladu

Dne 18. 6. 2020 se ve škole uskutečnil 2. ročník floristické soutěže vyhlášené Českým zahrádkářským svazem. Hlavním organizátorem byla naše škola a akce byla podpořena Okresní hospodářskou komorou Znojmo.

10 žáků zahradnických oborů zúročilo své nabyté dovednosti z výuky při zhotovení kulaté kytice a vypichované misky. Pastelové barvy letních fial, pestré květy gerber, něžné alstromerie, voňavé karafiáty, bělostné kaly a rozmanité chryzantémy – to všechno propojené do jednotného estetického celku podle přísných vazačských zásad bylo posouzeno hodnotící komisí.  Děvčata vytvořila 20 kouzelných vazačských prací, ale vyhrát mohly jen ty nejlepší!

1. místo získala Adéla Brunclíková a 2. místo Katka Blažková ze 2. ročníku, 3. místo získala Klára Vácová z 1. ročníku.

Díky finančnímu příspěvku pořadatelských partnerů všechny účastníce obdržely nejen diplom a účastnický list, ale také věcnou cenu. Krásné kytice si odnesly domů a vypichované misky ozdobily prostory Hospodářské komory a budovy školy.

Všem žákyním děkujeme za účast a blahopřejeme těm nejlepším!

Fotografie z Floristické soutěže