Hodnocení za první pololetí šk. roku 2020/21

Vážení rodiče a žáci,

v souvislosti s epidemiologickou situací a krizovými opatřeními vlády nebudeme ve čtvrtek, 28. 1. 2021, předávat výpis z vysvědčení žákům osobně. Pololetní klasifikace bude od 28. 1. 2021 přístupná v elektronické evidenci Bakaláři tak, aby se s ní žáci i rodiče mohli seznámit. Výpis z vysvědčení bude žákům předán, až bude možná osobní přítomnost žáků ve škole.

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele