Host do domu, hůl do ruky!

Toto nepříliš lichotivé motto nás uvedlo do problematiky  letošního 58. ročníku biologické olympiády. Nevítanými hosty, na které byly zaměřeny otázky a úkoly,  byly invazivní rostliny a parazité obratlovců. Řešiteli těchto úkolů byli studenti 1. ročníku oboru Agropodnikání – Nela Čerstvá, Deniel Tomas Dvořák, Matěj Mikulica, Ester Polívková a Radim Weber.

Blahopřejeme!!!

Ing. Marie Eliášková