Informace k přijímacím zkouškám

Bez přijímacích zkoušek:

Ředitel školy zveřejní na webových stránkách a úřední desce školy seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v přijímacím řízení dne 24. dubna 2023. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče si vyzvedne zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč ve dnech 24. a 25. dubna 2023 od 8:00 do 17:00 hod.   

Při převzetí rozhodnutí obdrží zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč informace potřebné pro další postup v případě nepřijetí a současně bude umožněno nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům rozhodnutí.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, nejpozději do 9. května 2023.

Děkujeme Vám za podání přihlášky ke studiu v naší škole a přejeme hodně úspěchů při dalším studiu.

 

S přijímacími zkouškami:

Ředitel školy zveřejní na webových stránkách a úřední desce školy seznam přijatých uchazečů a pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení v přijímacím řízení dne 2. května 2023. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče si vyzvedne zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč ve dnech 2. a 3. května 2023 od 8:00 do 17:00 hod.   

Při převzetí rozhodnutí obdrží zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč informace potřebné pro další postup v případě nepřijetí a současně bude umožněno nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům rozhodnutí.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, nejpozději do 16. května 2023.

Děkujeme Vám za podání přihlášky ke studiu v naší škole a přejeme hodně úspěchů při dalším studiu.