Je dobré vědět …

V rámci předmětu Psychologie proběhla ve  dnech 12. 4. a 19. 4. 2024  odborná přednáška, ve které se studenti  tříd  1. NA a 1. NB seznámili s problematikou domácího násilí, vztahových problémů, znásilnění a stalkingu. Informace a praktické rady byly studentům poskytnuty prostřednictvím neziskové organizace Bílý kruh bezpečí. Obě představitelky této  organizace  podrobně seznámily studenty  s projevy a důsledky těchto častých negativních jevů ve společnosti.  Rovněž vysvětlily  průběh trestního řízení,  zacházení s obětmi,  možnosti  ochrany a péče o oběti trestných činů.

Studenti se aktivně zapojovali do přednášky formou dotazů, které jim byly srozumitelně vysvětleny. Vládla příznivá atmosféra a smysluplná diskuze.

Ing.  Bc. Milada Veselá, Ing. Vendula Osohová