Kdo si hraje, nezlobí – aneb Jan Amos Komenský by měl radost!

V rámci programu KaPoDav se žáci 3. ročníku oboru Cukrář a třetího ročníku oboru Agropodnikání zúčastnili projektového dne pod názvem „Rozpočti si to! Prima život!“ Projektový den vedli zkušení lektoři Katka, Věra a Matěj z organizace yourchance.

Projektový den byl postaven na příběhu a hraní rolí. Lektoři i žáci se vžili do své ideální fiktivní postavy a tvořili si svůj příběh a hráli opravdu „o 106“. Po úvodním teoretickém seznámení s průběhem projektového dne vyplnili žáci dotazník životních hodnot, podle kterého byli rozděleni do týmů. V praktické části spolupracovali ve skupinách za pomocí odborných rad, učili se hospodařit s penězi, vytvářeli svůj rozpočet, podnikali…

Po náročném dni si zasloužili všichni žáci sladkou odměnu a vítěznému týmu z 3. C gratulujeme!