Krajská soutěž v orbě – 2021 – Lukov

Odjezdy autobusů pro žáky – 22. 9. 2021

Doporučujeme teplé oblečení a obuv!

 

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele