Krajské setkání žákovských parlamentů

Tři členové našeho žákovského parlamentu – Diana Protivínská, Aleš Carda a Dominik Bloudíček se dne 22. února účastnili konference žákovských parlamentů Jihomoravského kraje, která se uskutečnila na Střední škole polytechnické Jílová Brno.

Setkalo se zde celkem 38 škol Jihomoravského kraje a vystoupili i různí hosté – Jan Grohlich, hejtman Jihomoravského kraje … dále zástupce Parlamentu dětí a mládeže České republiky, zástupkyně Centra pro demokratické učení a další.

Naši žáci měli možnost podívat se, jak pracují jiné parlamenty, a načerpat nové nápady. Nebyli však jen pasivními posluchači, aktivně se zapojili do workshopů, při kterých navazovali spolupráci s žáky jiných škol a sdíleli s nimi své zkušenosti.

Děkuji všem zúčastněným za vzornou reprezentaci našeho žákovského parlamentu.

Mgr. Alena Bachmanová