Kurz pro výkon obecných zemědělských činností pro tento rok úspěšně dokončen!

V letošním školním roce se na naší škole uskutečnil Kurz pro výkon obecných zemědělských činností.

Projekt vzdělávání zemědělců vytvořilo Ministerstvo zemědělství. Vzdělávací program umožní účastníkům osvojení si zemědělských vědomostí a některých dovedností potřebných pro kvalifikovaný výkon obecných zemědělských činností. Odborná kvalifikace zemědělců je podporována nejen v naší republice, ale také ve vyspělých zemích EU.

Do kurzu se zapojilo 5 účastníků – 3 ženy a 2 muži. Od listopadu 2023 do března 2024 se aktivně zapojili do teoretické i praktické výuky, kterou vedli zkušení pedagogové ze školy a externí pracovníci ze zemědělské praxe. Každý si v obsahu výuky našel to, co nejvíce potřebuje pro svoji zemědělskou praxi – někdo informace o používání pesticidů nebo moderní zemědělské techniky, jiný přehled o současném vinohradnictví nebo základech precizního zemědělství.  Všichni maximálně ocenili témata zabývající se financováním a právními základy zemědělské výroby včetně čerpání dotací.

Součástí kurzu bylo také zpracování závěrečného projektu, ve kterém účastníci představili své podnikání a návrhy inovace a zefektivnění své stávající zemědělské činnosti.

Dne 15. 3. 2024 účastníci vykonali závěrečnou zkoušku před zkušební komisí. Zkouška byla složena z písemného odborného testu a obhajoby závěrečného projektu. Všichni úspěšně absolvovali a získali minimální zemědělskou kvalifikaci. Doklad „Osvědčení o absolvování kurzu“ jim také otevře dveře k získání vybraných státních příspěvků a dotací v zemědělství.

Přejeme absolventům mnoho úspěchů v jejich zemědělském podnikání!

Dalším zájemcům o účast v tomto kurzu nabízíme možnost podání přihlášky do nového ročníku, který se chystáme otevřít v listopadu 2025. Informace o kurzu a přihlášku naleznete na www stránkách školy nebo na kontaktní adrese sekretariat@sos-znojmo.cz

 

Ing. Helena Rokoská a Ing. Pavel Vávra, organizátoři kurzu