Máme zlato!

Naše škola se zapojila do projektu „Finanční gramotnost do škol“. Smyslem a cílem projektu je rozvoj mladé generace z hlediska její finanční gramotnosti, podpoření a zatraktivnění výuky finanční gramotnosti prostřednictví praktického využití informací a zkušeností formou sdílení zkušeností odborníků z praxe a další.

Organizace yourchance uděluje certifikáty ve třech úrovních – bronzové, stříbrné a zlaté. Garantuje tak, že daná škola do výuky zařadila finanční gramotnost v souladu se školním vzdělávacím programem, využívá interaktivní a herní prvky ve výuce, u vyšších úrovní certifikátu zapojuje do výuky i další moderní výukové nástroje a postupy.

Díky soustavné a vytrvalé práci pedagogů i žáků jsme se postupně dostávali krůček po krůčku ke zlatému certifikátu finančně gramotné školy. V rámci programu KaPoDav jsme se opakovaně zapojili do soutěží a akcí např. Rozpočti si to!, Accelium EDU, Global Money Week. Realizovali jsme projektové dny, spolupracovali jsme se širokou veřejností a pořádali jsme výstavy a prodejní trhy. Žáci také pracují ve své fiktivní firmě.

Splněním všech stanovených kritérií naše škola získala Zlatý certifikát finančně gramotné školy!

Všem kolegům i žákům, kteří se podíleli, patří velký dík!