Nabídka individuálních konzultací

Milí žáci,

i když stále pokračuje distanční výuka, můžete se setkat se svými učiteli v rámci individuálních konzultací, které vám mohou pomoci při přípravě k maturitním či závěrečným zkouškám, při vypracování samostatné odborné práce, k pochopení učiva, v případě, že nemáte dostatečné technické vybavení nebo když chcete konzultovat např. domácí úkoly. Naši učitelé vám jsou k dispozici, neboť naším společným zájmem je, abyste i přes nemožnost být prezenčně ve škole získali co nejvíce znalostí a dovedností pro budoucí profesní život.

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele