Nabídka práce pro absolventy

FARMA U TŘÍ DUBŮ s.r.o.

Ve Stošíkovicích na Louce ( okr. Znojmo) obhospodařujeme 65 ha sadů a 40 ha vinic ve viniční trati U tří dubů. Část produkce ovoce a hroznů se zpracovává na mošty, cidry, džemy a od letošního roku se zahajuje výroba vína. Společnost byla založena v roce 1998 a je rodinou firmou.

Rádi bychom náš pracovní tým postupně doplnili o:

Mistra sadů a vinic

Tento pracovník po zaškolení a seznámení s firmou a jejími pěstitelskými postupy, bude organizovat pracovní skupinu / skupiny, sledovat kvalitu provedené práce a vést základní záznamy o vykonané práci, postupně bude zabezpečovat pro své pracovníky pracovní materiál, náhradní díly a zaučovat nové pracovníky.

Požadavek : středoškolské vzdělání, vztah k pěstování ovoce a révy, pozitivní přístup k řešení problémů a slušný vztah ke kolegům a podřízeným.

Výrobce moštů, vína a cidrů

Tento pracovník po seznámení s firmou, technologickou linkou a pracovními postupy bude společně s technologem společnosti zabezpečovat výrobu jednotlivých produktů. Po zaučení bude pracovat samostatně, současně dohlížet na práci svěřených pracovníků a bude vykonávat dílčí záznamy  o provedené práci.

Požadavek : středoškolské vzdělání, vztah k zpracování ovoce a výrobě vína, pozitivní přístup k řešení problémů

Nahlídněte pod pokličku naší farmy na www.fb.com/triduby

Detailní pracovní podmínky a platové ohodnocení budou probrány s každým uchazečem osobně.