Naše žákyně na druhém místě v celostátní soutěži

Na začátku října se v Praze konalo slavnostní předání ocenění Hospodářské komory České republiky týkající se soutěže o nejlepší samostatnou odbornou práci za rok 2016/2017.

Tuto soutěž vyhlašuje HK ČR ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

O tom, že se jedná o prestižní událost, svědčí i to, že se letošního slavnostního předávání zúčastnili i ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla Šlechtová a předseda Hospodářské komory ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 119 prací deseti oborů vzdělávání, o 43 prací více jak loni. Nejenže se zvýšil počet přihlášených prací, ale došlo také k nárůstu jejich formální i odborné úrovně.

I přesto naše absolventka soutěžící za obor Cukrář  obstála ve vysoké konkurenci a získala druhé místo v této prestižní celostátní soutěži. Svoji samostatnou práci vypracovala ve spolupráci s učitelkou odborných předmětů. Žákyně si jako téma zvolila „Sváteční dny v kalendáři“ a její slavnostní výrobek byl vyroben z dortové bezé hmoty, máslového krému ochuceného kávou, čokolády a potahovací hmoty. Komisi zaujala nejen zpracováním své samostatné práce, ale také nápaditým zhotovením slavnostního dortu. Právě tento dort byl mediálně prezentován na internetových stránkách a reprezentoval um a dovednosti absolventů řemeslných oborů široké veřejnosti.

Součástí slavnostního ceremoniálu bylo i předání Čestného uznání Hospodářské komory ČR pro naši školu za vysokou úroveň praktické přípravy.