Naši žáci soutěžili v řezu révy ve Valticích

V úterý 15. 2. 2022 se na Střední vinařské škole ve Valticích uskutečnila soutěž studentů odborných škol v řezu révy vinné. Zúčastnilo se jí celkem 56 chlapců a 29 dívek. Startovní listina byla rozšířena o účastníky pozvaných partnerských škol z Mělníka, Rajhradu, Poděbrad, Klobouků u Brna, Starého Města a Znojma.

Naši školu reprezentovali žáci druhého ročníku oboru Agropodnikání Matěj Semotam, David Růžička a Denisa Svobodová a jedna žákyně oboru Zahradník Vendula Sváčková.

Řez probíhal ve školní vinici „Pod Reistnou“ na odrůdě Sauvignon na rýnsko-hessenském vedení. Soutěžící měli za úkol v časovém limitu 20 minut zvládnout úsek o 25 keřích s tím, že nemuseli vytahovat ostříhané réví z drátěnky. Hodnotil se počet ostříhaných keřů, čistota a kvalita řezu, výběr plodného dřeva a očištění tažně a kmínku. Čas sloužil pouze jako vedlejší kritérium v případě rovnosti bodů.

Konkurence byla vysoká, ale i když se naši žáci tentokrát neumístili na předních místech, načerpali nové zkušenosti a v příštím roce se na soutěž vrátí připraveni poprat se o lepší výsledek.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci naší školy.

Ing. Radovan Besednjak