Návštěva z LFS Obersiebenbrunn

Úspěšná spolupráce opět pokračuje, i tak se dá označit návštěva žáků a pedagogů z LFS Obersiebenbrunn, která proběhla dne 12. března na SOŠ Dvořákova. V rámci této návštěvy pracovali žáci dolnorakouské a naší školy na společném odborném výcviku v dílnách oborů Cukrář a Pekař. Cílem bylo umožnit žákům získat zkušenosti a dovednosti v obou oborech prostřednictvím spolupráce na zadaných úkolech …

Pod vedením učitelek odborného výcviku Marie Polachové a Barbory Langové pekli a dekorovali s našimi cukráři velikonoční perníková vajíčka. S našimi pekaři pekli pod vedením učitelky odborného výcviku Lenky Pikartové sladké sušenky z kynutého těsta. Společná práce podpořila rozvoj komunikačních a týmových dovedností našich a rakouských žáků. Podle ohlasů žáků i pedagogů z naší partnerské školy se jim návštěva líbila a považují ji za velmi zdařilou.

Mgr. Michal Švanda