„Neučíme se pro školu, ale pro život“

aneb závěrečné odborné práce žáků oborů s výučním listem na Střední odborné škole Znojmo, Dvořákova

Žáci 3. ročníků oborů s výučním listem se pilně připravují na složení závěrečných zkoušek podle jednotného zadání. Součástí přípravy je nejen získání odborných dovedností a znalostí, ale také zvýšení úrovně komunikačních a prezentačních schopností žáků. Proto je součástí odborné přípravy ve 3. ročníku zpracování odborné práce a její obhajoba.

Tématy odborných prací byl podnikatelský záměr v daném oboru nebo návrh výrobku či menu.

Letošních obhajob se zúčastnilo 115 žáků třetích ročníků. Úroveň prací byla rozdílná. Ti, kteří na svých pracích pečlivě pracovali, konzultovali jejich obsah se svými vedoucími a splnili všechny body zadání, měli nejlepší předpoklady k jejich úspěšné obhajobě. Součástí obhajob u vybraných témat byla praktická část spočívající v představení výrobku či části menu.

Na obhajoby se přišli podívat i žáci nižších ročníků. Spolužáci v dané třídě a oboru se nejen podporovali, ale také měli možnost poučit se z úspěchů či chyb svých spolužáků.

Výborného hodnocení se u obhajob dostalo 34 % žáků, což svědčí nejen o výborné úrovni vypracovaných prací, ale také o celkově kvalitním přístupu žáků k závěru svého studia.

Přejeme všem žákům, aby úspěšně zvládli finále svého vzdělávání. K tomu je třeba jejich pečlivá příprava nejen na závěrečné zkoušky, ale především vytvoření kvalitních základů pro jejich profesní život a odborný růst.