Nová krev našeho zemědělství

Dne 11. 4. 2024 se v naší škole uskutečnilo regionální semifinále soutěže Mladý zemědělec.

Od samého rána se na účastníky usmívalo slunce, které mladým zemědělcům pomohlo překonat obavy a nervozitu ze soutěžního klání. A aby všude byla pohoda, přenesli zahradníci kousek jara do vnitřních prostor školy svými rozkvetlými vazbami. Do vlastní přípravy a organizace soutěže se kromě pedagogů zapojili také žáci oboru Agropodnikání …Po slavnostním zahájení žáci pracovali na soutěžním testu. Po krátké přestávce plnili připravené praktické úkoly.

Co jsme pro ně připravili? Jízdu s kolečkem na připravené dráze na čas, přesný výsev do truhlíku, poznávání zemědělských strojů a osiv zemědělských plodin, dojení na dojícím trenažéru nebo demontáž a montáž kola. Pedagogové disciplíny bodovaly podle stanovených kritérií, která byla přísná, ale spravedlivá. Rozhodovaly znalosti, přesnost, šikovnost a rychlost.

Praktickou část nejlépe zvládla Karolína Holá ze ZŠ Vémyslice, která získala 26 bodů. Všichni soutěžící se maximálně snažili a díky tomu všichni získali více jak polovinu možných bodů.

Doprovázející učitelé ze základních škol si v průběhu soutěže prohlédli školní minimlékárnu, kovárnu a zemědělskou mechanizaci, kterou žáci zemědělských oborů využívají ve výuce. Pedagogové se tak ubezpečili o tom, že inovace a modernizace jsou budoucností také v zemědělství.

Po obědě a občerstvení, které připravili žáci oboru Kuchař – číšník, všichni netrpělivě očekávali vyhlášení výsledků.

Nejvíce bodů získal Ondřej Němec ze ZŠ Jevišovice, druhé místo obsadil Petr Rebro ze ZŠ Vémyslice a bronzovou metu Rozárie Němcová ze ZŠ Jevišovice. První dva žáci postoupili do celostátního finále na Mendelově univerzitě v Brně. Přejeme jim mnoho štěstí a úspěchů!

Jsme rádi, že jsme se na této akci podíleli a podpořili tak zájem mladých lidí o zemědělství.