Obhajoby odborných prací žáků oboru Cukrář

Dne 19. ledna 2023 proběhly na Střední odborné škole Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace obhajoby samostatných odborných prací žáků 3. ročníku oboru Cukrář.

Každý žák měl za úkol navrhnout a upéct specifický výrobek. Ten pak prezentoval před odbornou komisí …Pochvala patří nejen žákům za zajímavé dezerty a praktické zpracování tématu, ale i jejich pedagogům za metodickou pomoc, vstřícnost a rady při zpracování tématu.

Marie Polachová