Obhajoby závěrečných odborných prací – obory s maturitní zkouškou

Obhajoby proběhnou dne 23. ledna 2023

Rozpis 2023 Agropodnikání

Rozpis 2023 Podnikání