Odborná exkurze – Jaroslavice

Žáci 2. a 3. ročníku obor Řezník-uzenář se zúčastnili výlovu ryb v Jaroslavicích. Viděli průběh zátahu pomoci sítí. Dále vlastní výlov, který se provádí mechanickým keserem. Následně třídění ryb dle velikosti a jejich přesun do kádí a odvoz auty na sádky. Byli seznámeni s tržními druhy ryb a s jejich zpracováním. Vyzkoušeli si omračování, zabití a následnou úpravu ryb.

Ing. Milada Veselá