Odborná exkurze oboru Pekař

Žáci druhého ročníku oboru Pekař navštívili dne 8. 12. znojemské mlýny – firmu Penam. Seznámili se s celým procesem výroby mouky až po balení pro konkrétního zákazníka. A co žáky nejvíce zaujalo a překvapilo? Použití nejmodernější technologie při čištění zrna a mletí různé hrubosti mouky.

Třídní učitel Mgr. Koudelka zhodnotil exkurzi jako zajímavou a přínosnou pro budoucí pekaře.

Mgr. Jana Švarcová