Ohlédnutí za Velikonoční výstavou 

Tradičně každým rokem naše škola připravuje velikonoční výstavu v krásných prostorách Domu umění JMM na Masarykově náměstí ve Znojmě.
Návštěvníci měli možnost vidět prezentace výrobků jednotlivých učebních oborů naší školy. Žáci a pedagogové každého oboru předvedli, že se na jarní svátky umí náležitě připravit…Děkujeme tímto všem, kteří se podíleli na této krásné výstavě.
Těm, kteří se výstavy nemohli nebo nestihli zúčastnit, nabízíme malé ohlédnutí touto formou. Na fotografiích dýchajících jarem a velikonoční tématikou je vidět velkolepá nápaditost, kreativita a šikovnost našich žáků pod vedením profesionálních učitelů odborného výcviku.
Těšíme se na Vás na dalších výstavách pořádaných naší školou.
Příjemné jarní dny všem.

Mgr. Ivana Besednjaková