Olympiáda z německého jazyka

V předvánočním týdnu se na naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády z německého jazyka. Tři desítky účastníků si vyzkoušelo téměř „maturitu nanečisto“, kdy na ně čekaly podobné úkoly jako u státní maturitní zkoušky. V rámci písemné práce žáci popisovali a porovnávali obrázky, … doplňovali slova do textů a vypořádat se museli i s náročnou poslechovou částí. První místo získal Michal Procházka, stříbrná pozice připadla Petře Čaňkové a za ní se umístil Jakub Pokora. Všichni žáci jsou ze třídy 1. ročníku oboru Agropodnikání. Kromě gratulací a diplomu obdrželi účastníci sladkou odměnu – tradiční rakouské „Mozartkugeln“. Ostatním žákům děkujeme za účast.

Mgr. J. Nevrklová