Olympiáda z německého jazyka

V uplynulých dnech se na naší škole konala olympiáda z německého jazyka. Pro studenty byl připraven didaktický test, který se skládal z poslechů, porozumění textu, popisování obrázku a doplňování slovní zásoby do textu. Na vypracování testu měli žáci 45 minut. Nejvíce bodů získala …

Eva Nguyen ze 3. ročníku oboru Kuchař-číšník a patří jí tak první místo. Stříbrnou příčku obsadila Vanesa Kadrnožková ze třídy 1.NA a třetí místo připadlo Lence Oswaldové rovněž z nástavbového studia třídy 1.NB. Vítězky již byly vyrozuměny a kromě gratulací jim byl předán i sladký dárek „eine große Tafel Schokolade“. Ostatním děkujeme za účast.

Mgr. Švanda, Mgr. Nevrklová