On- line veletrh vzdělávání na SOŠ Dvořákova aneb “každý si u nás najde to svoje řemeslo“

Dne 19. 11. 2020 jsme nabídli všem zájemcům o studium na naší škole možnost sledovat on-line přenos představení školy a nabídky studia pro školní rok 2020 – 2021.

Součástí přenosu byla virtuální prohlídka školy, kterou diváky provedli žáci 1. ročníků. Pan ředitel, Ing. Josef Brouček, představil vzdělávací program školy a její poslání. V předtočeném videu žáci jednotlivých oborů ukázali praktické řemeslné činnosti. Ambasadoři jednotlivých oborů z řad pedagogů následně pohovořili o průběhu studia a o činnostech, které žákům přinášejí ty nejlepší podmínky pro jejich přípravu na profesní život.

A z jejich úst zaznělo, že

  • „nejsladší řemeslo je cukrařina a nejvoňavější pekařina“
  • že „chcete-li být šťastní celý život, staňte se zahradníkem“
  • pro „kreativní, usměvavé a komunikativní lidi“ je u nás obor Prodavač
  • ten, kdo má rád techniku a nebojí si ušpinit ruce od oleje, se u nás najde mezi opraváři zemědělských strojů
  • kdo má rád týmovou práci v kuchyni a dovede projevit svoji kreativnost, ten se může stát kuchařem – číšníkem
  • kdo se chce držet české tradice a klasiky, stane se řezníkem – uzenářem, který je vyhledávaným pracovníkem nejen u nás, ale také v zahraničí
  • a ten, kdo nám zajistí dostatek potravin a navíc si může práci zjednodušit využitím moderní techniky, může studovat maturitní obor Agropodnikání

Při rozloučení vyzvali pedagogové žáky základních škol, aby rozšířili náš školní tým a vybrali si z nabídky obor, který je bude bavit.

Zveme všechny zájemce o studium a příznivce naší školy na dny otevřených dveří 17. 12. 2020 a 14. 1. 2021, tedy pokud to epidemiologická situace dovolí.

Expozice oborů
Expozice oborů  
Garanti oborů
Garanti oborů
Panely s fotografiemi moderního vybavení školy
Panely s fotografiemi moderního vybavení školy