Opět jsme se zapojili do projektu Krokus

Již druhým rokem se naše škola zapojila do celoevropského projektu Krokus, jehož cílem je připomínka obětí holocaustu za druhé světové války. Tento projekt každoročně pořádá irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělání a kulturu Židovského muzea v Praze. Projekt, doplněný doprovodnými výukovými aktivitami v podobě seznámení se s historickou tematikou holocaustu a jeho významem pro dnešní svět, poběží v naší škole i v několika následujících měsících.

V pondělí 23. října vysadila skupina žáků třetího ročníku oboru Pekař a Kuchař-číšník před budovou školy cibulky žlutých krokusů na památku jednoho a půl milionu židovských dětí, které zahynuly během holocaustu. Žluté květy krokusů připomínají Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit za nacistické nadvlády. Další  skupina žáků zpracovávala pracovní list zaměřený na popis vybraného tradičního židovského pokrmu, jeho přípravu a servírování.

Účast v projektu představuje způsob, jak našim žákům názorně přiblížit toto hrůzné období v evropské historii. Při té příležitosti byli seznámeni s pojmy jako šoa, ideologie, deportace, židovská hvězda, etnické menšiny atd. a zároveň bylo prohloubeno jejich povědomí o nebezpečí rasismu a nesnášenlivosti. V neposlední řadě si žáci přečetli písemné záznamy některých dětí (např. Anny Frankové, Věry Kohnové atd.), které přinášejí autentický pohled na dobu válečného útlaku a teroru.

Žáci se už teď těší na jaro, kdy se objeví rozkvetlé žluté krokusy, které jsou připomínkou historie jednoho téměř vyhlazeného národa.

Mgr. Alena Bachmanová a Ing. Milada Veselá