PLANETA ZEMĚ 3000

Planeta Země 3000 je filmová projekce, které se každoročně účastní žáci naší školy. V letošním roce se mohli studenti 1. ročníku oboru  Agropodnikání  a oboru Zahradnické práce seznámit se životem v „Magickém Senegalu“. Mnohým se určitě jeho hlavní město Dakar pojí se světoznámými automobilovými závody, ale o dalším životě místních obyvatel, historii státu a přírodních krásách toho moc nevědí….

Určitě bylo pro studenty zajímavé zhlédnout třeba prostředí, ve kterém se shromažďovali otroci z celé Afriky, když byli odváženi na nucené práce nebo s místními obyvateli alespoň na dálku oslavit den, kdy Senegal získal nezávislost. Poučné byly i snímky zobrazující chudobu místních obyvatel, tvrdou práci dětí při těžbě zlata, nedostupnost vzdělání a chudou stravu, která souvisí se zvyšujícím se nedostatkem zemědělské půdy a neustále se šířící Saharou.

Toto jsou situace, které by každého měly přivést k zamyšlení nad tím, jak se velmi dobře žije nám, a že opravdu není potřebné neustále naříkat.

Ing. Marie Eliášková