Pochvaly ředitele školy

Ředitel školy, Ing. Libor Pelaj, předal žákům pochvalu ředitele školy za aktivní přístup k přípravě Znojemské zemědělské výstavy a poděkoval jim za jejich práci pro školu.

 

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele