Podzimní sklizňové práce v našem okrese

Dne 19. 10. 2022 jsme v rámci odborné exkurze s obory Agropodnikání navštívili rodinnou farmu Jelénkovi ve Valtrovicích, kde jsme se seznámili se sklizní a zpracováním kukuřice na zrno.

Shlédli jsme sklizeň za pomocí sklízecí mlátičky Claas s 8 řádkovým adaptérém. Zjistili jsme, že kukuřice je odvážena na sušičku, která je vyhřívaná LTO. Zde se suší na požadovanou hodnotu 14% sušiny. Takto upravené kukuřičné zrno je následně prodáváno do Rakouska na výrobu potravinářské kyseliny citrónové.

Na pozemcích jsme dále viděli, jaké operace následují po sklizni. Bylo provedeno mělké kypření půdy a rozdrcení posklizňových zbytků pomocí diskového kultivátoru Lemken.

Poté jsme se přesunuli do Litobratřic, kde jsme navštívili živočišnou výrobu na farmě Bronislava Formánka.

Zde jsme se seznámili s chovem holštýnského skotu, který je svou produkcí zaměřen jen na mléko. Je zde 420 krav, z toho je 370 momentálně dojících. Krmná dávka je složena především z kukuřičné siláže, vojtěšky, cukrovarských řízků a melasy.

Denní nádoj u jedné dojnice činí 34 litrů při ranním a večerním dojení. Dojnice jsou ustájeny stelivovým způsobem a pěkně rozčleněné podle kategorie zvířat.

Myslím si, že odborná exkurze měla mezi žáky velmi příznivé ohlasy a určitě jim pomůže při dalším studiu odborných předmětů.

Ing. Radovan Besednjak, učitel odborných předmětů a praktického vyučování