Pokračování v prezenční výuce

Závada na vodovodním potrubí byla odstraněna. Od 4. 1. 2023 bude probíhat standardní prezenční výuka.