Pokyny proti rozšiřování koronaviru

V souvislosti s pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR k zabránění šíření nákazy koronaviru vydává škola následující pokyny, jak chránit sebe i ostatní:

– vyhýbat se styku se zjevně nemocnými lidmi;

– omezit cestování do zahraničí a setkávání s lidmi;

– vyhýbat se velkým kolektivním akcím a shromážděním, nákupním centrům;

– při kýchání a kašlání řádně užívat – nejlépe jednorázové – kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží nebo rukávem;

– kvalitně a často si mýt ruce mýdlem;

– nesahat si během dne na obličej a oči – většina infekcí se dostane do těla rukama;

– pokud někdo z vás nebo z blízkého okolí cestoval, je nutné v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovat svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html 

– inkubační doba infekce je dlouhá až čtrnáct dní, příznaky se mohou objevit v různé míře intenzity a podobají se běžným projevům respiračních chorob, mezi které patří horečka, rýma, kašel, dušnost nebo slabost;

– nejlepší prevencí proti šíření infekce je zodpovědné chování každého z nás.

V případě obav nebo nejasností ohledně šíření onemocnění COVID-19 je možné se obracet na infolinky Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Odborníci jsou k dispozici denně na číslech 724 810 106 a 725 191 367. Informace poskytuje i krajská hygienická stanice Brno – tel. 773 768 994.

Znojmo 2. 3. 2020

Ing. Josef Brouček v. r.

ředitel školy