Poděkování pro školní výukovou prodejnu

S koncem kalendářního roku si běžně děkují obchodní partneři. Bylo by milé touto cestou poděkovat naší výukové prodejně pod vedením Bc. Evy Křivánkové, kde žáci oboru Prodavač připravují a prodávají chutné svačiny a výrobky nejen našich „lokální školních“ dodavatelů oboru Pekař, Cukrář, Kuchař – číšník a Zahradník.

Nesmíme zapomenout na naše stálé či náhodné zákazníky z řad našich žáků, zaměstnanců, ale i široké veřejnosti.

Děkujeme všem za spolupráci a přejeme Vám dárek plný zdraví. Těšíme se na spolupráci v novém roce 2023.

Mgr. Ivana Besednjaková