Použití nové techniky v praxi

Od letošního školního roku  žáci oboru Agropodnikání používají při sklizni hroznů  nový traktorový přívěs pro přepravu hroznů. Přívěs na hrozny je jednou z nových učebních pomůcek pořízenou rámci nákupu pro naši školu jako Centra odborného vzdělávání. Hrozny ze školní vinice nyní  mohou být dopraveny během krátké doby přímo  do firmy, která provede jejich další zpracování.  Obsluha přívěsu najede k nerezové vaně, kam vysype obsah pomocí dálkového ovládání pohodlně ze zadní části přívěsu.

Bc. Brouček, vedoucí učitel OV